česky česky

ADIS Tachov zpracování plastů, s.r.o.


 
Domovská stránka > Firma > Představení společnosti

Představení společnosti

Firma ADIS Tachov, zpracování plastů, s.r.o. byla založena v roce 1998 s cílem navázat na regionální tradice výroby a zpracování termoplastických výrobků vstřikováním.

V únoru 2010 jsme spustili nové webové stránky www.plastovastrecha.cz orientované na náš výrobek Tachovská břidla.

Firma se nachází v Halži u Tachova, kde v současnosti zaměstnává 100 pracovníků v třísměnném provozu. Roční obrat se pohybuje kolem 140 mil. korun.

Hlavní zaměření firmy je vývoj, výroba a montáž dílů z plastů. Tyto činnosti jsou směrovány do automobilového, elektrotechnického, sportovního a stavebního průmyslu.

Cílem firmy je její neustálý rozvoj ve všech oblastech. Velký důraz je kladen na nové technologie, inovace a kvalitu ve výrobě. Právě tyto kroky vedou k naplnění rostoucích požadavků na plastové výrobky od zákazníků.

V  roce 2008, kdy celý svět zasáhla finanční krize, naše firma vykazovala rostoucí obrat.

Obrat firmy v jednotlivých letech

Jsme držitelem certifikátu ISO/TS 16949:2002 a ČSN EN ISO 9001:2009 a ISO 14001:2004

Politika IS

Problematika kvality  a životního prostředí je  velmi  aktuálním tématem, neboť rostoucí globální konkurence  je dnes velmi  vysoká.  Výrobce  si  nemůže dovolit nevěnovat náležitou pozornost nejen na kvalitu  svých  výrobků, ale v podstatě všech svých činností.
Pro ADIS Tachov, spol. s r.o. je zvýšený zájem o kvalitu navíc podpořen tím, že se jedná o oblast automobilového průmyslu,  kde  je  tlak  na kvalitu výrobků  a služeb mnohem větší než v jiných odvětvích. 
Proto vedení společnosti ADIS Tachov, zpracování plastů, s.r.o. přijímá tuto politiku IS.

  • V naší společnosti je bez výjimek kladen nejvyšší důraz na jakost, ať již samotného produktu tak i všech procesů vedoucích k jeho výrobě, k čemuž se vedení společnosti rozhodlo přispět zavedením systému managementu kvality dle ISO 9001,ISO/TS. 
  • K posílení ochrany životního prostředí se vedení společnosti rozhodlo kontrolovat a minimalizovat možná rizika znečištění kterékoli složky životního prostředí zavedením integrovaného systému podle norem ČSN EN ISO 14001:2005.
  • Zároveň plníme požadavky platných právních i jiných předpisů a působíme na své dodavatele, aby i oni tyto požadavky plnili.
  • Systém managementu IS v naší společnosti je sledován a hodnocen pro zajištění neustálého zlepšování jeho efektivnosti
  • Usilujeme o prevenci vzniku havarijních situací a negativních dopadů do životního prostřed. Pokud tyto situace nastanou, postupovat podle havarijních plánů, zajišťujících omezení negativních vlivů na životní prostředí.
  • Hodnotíme dopady na životní prostředí  při změně technologie ještě před jejím zavedením.
  • Úroveň kvality produkce a služeb je hodnocena mírou uspokojení potřeb zákazníka. Každý zaměstnanec zodpovídá za plnění požadavků zákazníka a systému managementu kvality. Tím, že uspokojíme zákazníkovy potřeby, mu neděláme laskavost, ale on jí dělá nám tím, že nám k tomu dává příležitost. Názory, návrhy, připomínky či stížnosti zákazníků jsou nejcennějším pramenem poznatků využitelných pro další zdokonalování kvality. Zákazník je naším nejdůležitějším partnerem!
  • Odpovědným přístupem vedoucích pracovníků k vytváření metodiky řízení výroby a navazujících procesů se zajistí zvýšení efektivnosti a produktivity při současném snížení nákladů na nekvalitní produkci. Zároveň v rámci procesu zlepšování systému EMS usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastní činnosti, výrobků a služeb na životní prostředí a neustálým hledáním možností snižovat spotřeby energie
  • Každý zaměstnanec společnosti ADIS Tachov s.r.o. odpovídá za kvalitu a zlepšování své práce. Neustálým zvyšováním kvalifikace a rozšiřováním povědomí o ochraně životního prostředí všech pracovníků, vytváříme podmínky pro zvyšování kvality našich výrobků a služeb. Týmová práce, spokojení a motivovaní pracovníci, zainteresovaní na kvalitě, ochraně životního prostředí a sepjetí se společností jsou základním předpokladem úspěchu celé společnosti.